Kocky

Kasíno hra kocky má veľmi jednoduché pravidlá. Stolnú hru tvoria hráči pri jednom stole. Jeden z hráčov hádže 2 kocky (tento hráč sa nazýva shooter), ostatní vsádzajú na čísla, ktoré padnú alebo naopak nepadnú. Stávky sa uzatvárajú samozrejme ešte pred hodom kociek.

V kockách sa hrá na kolá. Prvé kolo je počiatočné (Come-out Roll) - toto kolo môže končiť dvomi spôsobmi :

A) pokiaľ je v tomto kole súčet hodených kociek 7 či 11, tak to znamená Win alebo 2,3,12 (Craps) hra sa končí. Kocky hráč odovzdáva ďalšiemu hráčovi.

B) v prípade, kedy bol hodený iný súčet ako vyššie spomenuté kociek sa tento súčet berie ako Point (Cieľ).  Hráč potom hádže kockami do doby, dokedy padne súčet 7 alebo Cieľ.

Ak padne Cieľ, začína sa nové kolo, Come-out Roll.

Tak, ako každá kasíno hra, aj kocky sú založené na pravdepodobnosti, kedy môžete vyhrať. Súčet 7 je v hre dôležitý práve pre svoju najväčšiu pravdepodobnosť hodu, ktorú je možné dosiahnuť najvyšším počtom kombinácií rôznych čísel.

Druhy stávok

-Na padnuté čísla (Pass Line) - tieto stávky vyhrávajú v prípade, kedy je hodený súčet kociek 7 alebo 11. Prehrávajú v prípade súčtu hodnôt 2,3 a 12. Ak je súčet hodnôt iný, tento súčet (číslo) sa stáva takzvanou hranicou. V ďalších hodoch je číslo hranice a číslo 7 dôležité pre hráčov. Stávka Pass Line vyhrá v prípade, že padne súčet kociek rovnaký ako je číslo Hranice skôr než padne súčet čísel 7.
-Na nepadnuté čísla (Dont Pass Line) – presný opak Pass Line. Remíza a vrátenie stávok hráčovi je len vtedy, ak padne 12. Hráč vyhráva v prípade, keď padne súčet 2 alebo 3. Hráč prehráva v prípade padnutia súčtu 7 alebo 11. Ak padne súčet kociek 4,5,6,7,8,9,10 - nový cieľ (point), hra pokračuje. Hráč potom vyhráva, keď ten, čo hádže kocky, hodí súčet 7 skôr ako cieľ , hráč prehráva v opačnom prípade, teda ak hodí cieľ skôr ako 7.
-Na padnuté čísla v jednom kole (Come bets) - tieto stávky sú rovnaké ako pri stávke na padnuté čísla, len platí iba jedno kolo.

Nové články